top of page

צ'קרת הגרון: מרכז האנרגיה החמישי

מרכז אנרגיית הגרון - הצ'קרה החמישית שלנו, הקשר שלנו עם העולם החיצון ובעצם, כל סוג של תקשורת קשור במרכז אנרגיה זה ולא רק דיבור.

בסוף הפוסט תמצאו מדיטציה לניקוי ושחרור צ'קרת הגרון

מה היא צ'קרה:


צ'קרה או מרכז אנרגטי/מרכז אנרגיה זהו גלגל של אנרגיה הממוקם באיזור מסוים בגוף ואחראי על אספקטים מסוימים בהתאם למיקום שלו. אנחנו נרצה שהאנרגיה בצ'קרה תזרום ונכוון לשחרור אנרגטי בזרימה, כדי להגיע למצב של בריאות ואושר.


מיקום צ'קרת הגרון:

מבבסיס הצוואר, כולל את עורקי התרדמה (בצידי הגרון), האוזן הפנימית והמוח הקטן (מוח הזוחלים/מוח עתיק) האחראים לשיווי משקל פיזי ותודעתי רוחני. המרכז קשור גם בבלוטת התריס ויותרת התריס.


המרכז החמישי קשור ליכולת להביא לידי ביטוי את הפנים שלנו החוצה לעולם, אם זה באמצעות דיבור או בכל סוג של תקשורת אחרת שנפרט בהמשך.

מרכז זה קשור בלימודים ובמקצוע שבחרנו, בהגשמה או בחוסר ההגשמה שאנחנו מצויים בה.


כאשר הצ'אקרה מאוזנת: תהיה תשוקה עזה לדבר על דברים, להביא את עצמנו לידי ביטוי באהבה ובהנאה מכל מה שבא לידי ביטוי אצלנו ואצל אחרים.


כאשר המרכז החמישי חסום: נסבול מבעיות בהערכה עצמית, בעיות בתקשורת שלנו, לעיתים לא יבינו את מה שרצינו להעביר

ובמקרים קשים החסימה האנרגטית תבוא לידי ביטוי בבעיות פיזיות שקשורות לגרון ולאיזור כולו למשל: צרידות, איבוד הקול וגידולים.


חסימה במרכז החמישי


חסימה בצ'קרת הגרון יכולה להצטבר כאשר נחווה אירועים של קושי או סירוס/העלבה בזמן של ביטוי. למשל: ילד שהוזמן ללוח לפתור תרגיל ראו להרצות בפני הכיתה, קרה וכולם צחקו על משהו שאמר או עשה - הנה אפשרות לחסימה בצ'קרת הביטוי.


דרכים לניקוי ושחרור חסימה מצ'קרת הגרון


ביטוי עצמי יכול להיות במגוון דרכים: אמנות מכל סוג שהיא היא סוג של ביטוי, למשל: ציור, פיסול, יצירה כמובן שירה, קריאה בקול רם, אפילו זמזום ושריקה של מנגינה. נשימה עמוקה מכוונת אל הגרון, ביטוי של רגשות והוצאה החוצה את מה שבפנים.


עוד דרכים אפשריים לשחרור חסימות במרכז האנרגיה:

ניקוי אנרגטי אפשרי באמצעות שטיפה אנרגטית רגשית ובאמצעות מדיטציה מסר השראה: צ'קרת הגרון כשופר להגשמתך


מדיטציה לשחרור המרכז החמישי, צ'קרת הגרון:

קורס מרחב הכ"ח מבית מרחב מודעות

רישום לשיעור מבוא ללא עלות לקורס מרחב הכ"ח מבית מרחב מודעות מכאןComentarios


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page