top of page

פרוטוקולים טיפוליים בשיטת המטאיזם

כל הפרוטוקולים הורדו ע"י אנשי ומנחי מרחב מודעות של פריידי מרגלית

(דף זה מיועד למטופלים בתפישת המטאיזם)

פרוטוקול שורשים מטאיזם מרחב מודעות

פרוטוקול שורשים
מאת: פריידי מרגלית ומאיה ורדימון 

פרוטוקול זה מאפשר יצירת גריד חדש במוח. סלילת כבישים חדשים, במקום בו תשתית ההולכה העצבית, הרשת עליה מולך החשמל, אינו תקין.
יצירת גשרים חשמליים אלה, מאפשרים בנייה של סבך הולכות חדשות והשרשת שורשים אל תוכו.
הפרוטוקול מאפשר למוח לייצר מצע תקין ושלם שיאפשר המשכיות של האור בניגוד לניתוקים ולקצרים המתהווים בו כרגע, המונעים לשמר רצף של מודעות.
עוד מסייע פרוטוקול זה "להדליק את האור" במקרים של דכאון סמוי או גלוי - מצב קטטוני של חושך, אור כבוי במוח,
כאב עז וייאוש מוחלט מהחיים.
תחושות אלה אינן סביב טראומה מסוימת (גם אם לעיתים נדמה ברמת הסיפור שכן...)
זוהי תופעה שעוברת לאורך עשרות שנות חיי הבן אדם, מצב "כרוני" בו האדם לא מצליח "להוליך" את החשמל במוחו.
הפרוטוקול מסייע גם בבעית "אינאמא" - מצב נתון בו האם לא היתה נוכחת (פיזית או רגשית) בשנות הילדות המוקדמות.
תופעה הידועה כאחד מהמחוללים של "חור שחור" או בור ללא תחתית.
חיבור השורשים למקור, יאפשרו חוויה מתקנת של אם פנימית, גדולה ותומכת.

כך הפרוטוקול עובד:

פרוטוקול זה טעון בגלי גמא , פקודות לחיבור הולכות עצביות משני עברי החור/הבולען לצורך גישור ויצירת מסלולים חדשים של תנועה בתוכו. 
תנועה של הולכות חדשות ממלאות את הבור, מגשרות מעליו ומשרישות שורשים אל הנקודה הסינגולרית, המקור של הוויתנו. 
כלומר, הפרוטוקול עוקף את ההזנה החולה, ובמקומה מלמד את המוח לקבל את החשמל מתוך המקור שבתוכו.
תחושת שורשים פנימיים חדשים תתאפשר מתוך המקור הפנימי הגבוה והבריא שלנו, והבנה עמוקה ותאית כי מתחת לכל הבולענים והחורים
החרוכים באדמת חיינו, מסתתרת לבה מקורית, פעימה של אדמה בריאה.

 

פרוטוקול שורשים הנחיות למטופל:
משך הפרוטוקול 30 יום

פרוטוקול זה נחשב ל"מלטף", שכן אין בו שיקופים מאתגרים ואינטנסיביים כמו בפרוטוקולים אחרים, 
מתוך שהבעיה היא בחשמל, בתשתית הלקויה, ולא בהתמרה.
תתכן תחושה של תנועה במוח, כמו גיצים קלים באזור הבור והתשתית הנבנית מחדש. 
הבהוב נוירולוגי זה עשוי להשפיע גם על הגוף וליצור תחושת נימול או זרימה מוגברת. לא להבהל מכך.

חשוב: השתמשו במתג השאיפה מהאף 3 פעמים ביום כדי להפעיל את הפרוטוקול

גלי גמא לריפוי:

מאמר על גלי גמא 

גלי גמא ידועים כקשורים לפעילות מנטלית ויכולות מטא-קוגנטיביות. לגלים אלו קרינה קצרת גל בעלת אנרגיה גבוהה. אלו הן הקרניים הקצרות ביותר ועתירות האנרגיה ביותר בספקטרום האלקטרומגנטי. קרניים אלה משמשות בטיפולים אנטי סרטניים וטיפולים רפואיים אחרים. תפישת המטאיזם לוקחת חלק במחקר בינלאומי המתעד טיפול בשיטת המטאיזם ומעקב אחר תוצאות אמפיריות. 

במהלך הטיפול אנו משתמשים בגלי הגמא כדי לשלוח למטופל מגוון של פרוטוקולים לריפוי ולהאצת תהליכי למידה והתקדמות תודעתית.

היו ברוכים

bottom of page