top of page

 קבלת תנאי השימוש 
1.1 השימוש בדף האינטרנט ו/או באתר ו/או באפליקציה או שירות או פעילות אחרת (להלן כולם יחד יקראו: "האתר") כפוף לתנאי משתמש אלה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התנאי השימוש ומתן הסכמתך הקונה ו/או הגולש באתר (להלן: "הקונה ו/או המשתמש") המלאה לתנאי שימוש על ידך, בית העסק כהגדרתו  שירותי חימום י.מ בע"מ ח"פ 512566043 שכתובתו ברחוב נחום 18/2, פתח תקווה (להלן: "בית העסק ו/או "שירותי")  באמצעות הרשמה ופתיחת חשבון באתר ו/או באפליקציה או באמצעות גלישה כאורח באתר ו/או באפליקציה  מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי בית העסק, במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש באתר  (להלן: "תנאי השימוש") עליך להימנע משימוש באתר. 
1.2 כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 וכי הוא קרא את תנאי השימוש באתר ובפרט את סעיף 6.1 להסכם זה, והוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו  כל טענה או דרישה או תביעה נגד בעל העסק ו/או, בעל האתר ו/או מנהליו ו/או דירקטורים ונושאי משרה בבית העסק, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בית העסק על פי תנאי השימוש שלהלן. בית העסק, שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על שירותים ומוצרים שנרכשו לאחר השינוי.
1.3 תנאי שימוש אלה נועדו להסדיר את השימוש ואת תנאי הרכישה באתר ו/או באפליקציה ו/או השימושים ו/או השירותים ו/או הפעילות ו/או השימוש במוצרים  באתר כהגדרתם להלן בהסכם זה.
1.4    מטעמי נוחות בלבד תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אבל מיועדים לגברים ונשים כאחד ומחייבים את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים, המוצרים והפעילויות השונות המוצעים באתר כהגדרתם להלן.


2. כללי 
2.1 האתר מופעל על ידי בית העסק ומספק פלטפורמה לרכישת קורסים, מדיטציות, טיפולים, לרבות טיפולים גוף/נפש, מוצרים נלווים וכרטיסי גיפט קארד (להלן: "השירותים ו/או המוצרים לרבות מוצרים דיגיטליים ו/או הפעילויות"). 
2.2 השירותים והפעילויות השונות אשר מוצעים באתר כוללים מידע ותכנים שמפורסמים על ידי בית העסק, לרבות מידע נוסף בתחומים שונים וכן חנוית וירטואליות דפי מכירה לרכישת מוצרים, חלק מן המוצרים עשויים להצריך התקשרות טלפונית, אשר גם עליה יחולו תנאי שימוש אלה.
2.3 גישה לשירותי האתר עשויה להצריך מחשב  ו/או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון חכם, טאבלט וכו') על הקונה באתר לדאוג כי התוכנות הרלוונטיות לצפייה באתר או על ידי מפעילים שונים, יותקנו ויעודכנו כנדרש על המכשיר שבאמצעותו הקונה מבקש לצרוך את השירותים. בית העסק אינו מבטיח שתוכן  האתר יהיה זמין ו/או נגיש בכל מכשיר ובכל פלטפורמה ובכל מקום.
2.4 המוצרים שיוצגו על ידי בית העסק עליהם יחולו תנאי השימשו יכללו סחורה ו/או שירות אשר יבחר בית העסק להציע לציבור המשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי של בית העסק.
2.5 המידע אשר אליו מתייחסים תנאי שימוש אלה כוללים כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם ו/או עיבודם ו/או עריכתם ו/או דרך הצגתם בכל מדיה דיגיטלית  או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גרפיים רישומיים, הדמיות, דגימות, קבצי קול,  או וידאו תוכנה, קובץ וורדף קובץ רוד מחשב, פורמט ממשק תו וכיו"ב (להלן" "המידע"). בכל מחלוקת פרשנית ונוכח הקצב המהיר בו חלים שינויים טכנולוגיים, מוסכם כי המונח מידע ישמש באופן הנרחב ביותר בהתאם לעת הרלוונטית. 

3. הרשמה לאתר 
3.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל קונה ו/או בית עסק אחר  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
3.2 ההרשמה באתר לרבות יצירת שם משתמש וסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה בתמורה או שלא בתמורה. 
3.3 בית העסק אינו אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פרצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של  הקונה בשמירה של הקונה על הסיסמא שלו או של המכשיר ממנו בוצעה הרכישה.
3.4 האתר מוקם באמצעות פלטפורמת חברת WIX, ותחת תנאי אבטחת המידע של חברת WIX.
3.5 הקונה מצהיר בזאת כי הוא בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר וכי הוא מעל גיל 18 ובריאותו תקינה כמפורט בהמשך הסכם זה והוא כשיר להתחייב בקנייה בהתאם לדין. 
3.6 ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. בית העסק אינה בודק מראש את זהות הקונה ולא תהיה לבית העסק כל אחריות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כנגד בית העסק או אחריות כלשהי של נזקים נטענים על ידי בית עסק. 
3.7    חיובי התשלום של הקונה יכולים להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PAY PAL, או עם שותפי התשלום (כגון טרנזילה, ביט, פיי בוקס, APPLE Pay וכל אפליקציית תשלום אחרת הקיימת באותה עת (להלן: "אפליקציית תשלום") . ביצוע תשלומים על ידי אפליקציית תשלום מטופל ישירות על ידי אפליקציית התשלום ואין לנו כל אפשרות מעקב אחריה או כל אחריות לסליקת התשלום או לביצועו אלא לאחר קבלת האישור מאפליקציית התשלום.
3.8    על הקונה לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים האמורים בקשר עם כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת, מספרי טלפון, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PAY PAL פעיל או על אפליקציית תשלום פעילה.
3.9     ביצוע שימוש באפליקציית התשלום ו/או באמצעות כרטיס אשראי כפוף לכל התנאים של אפליקציית התשלום של חברת כרטיסי האשראי. האתר לא יקח כל אחריות על שימוש של משתמש הקצה או של בעל בית העסק בטרנזילה, בכרטיסי אשראי או בכל אפליקציית תשלום אחרת.

4. רכישת מוצר דיגיטלי
4.1 לאחר ביצוע הרכישה של מוצר דגיטלי (קורס, סדנא, מדיטציה וגו') הקונה יקבל גישה באמצעות דוא"ל שישלח אליו לגבי המוצר שרכש,  באמצעות הדוא"ל הקונה יקבל גישת התחברות למוצר באמצעות סיסמא אישית בדף אינטרנט מיוחד לכך ו/או קישור (לינק)  ו/או שליחת של המוצר הדיגיטלי ישירות למייל כקובץ הניתן להורדה. 
4.2 בעת רכישת מוצר דגיטלי, הרוכש מקבל זכות אישית שאינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש במוצר, אלא לרוכש המוצר בלבד. 
4.3 ברכישת המוצר הדיגיטלי, מסכים הקונה כי לא יעשה שימוש מסחרי ו/או עסקי במוצר לא יציג ו/או יראה ו/או יעשה בו שימוש מסחרי ו/או עסקי, אלא אם קיבל את אישור בית העסק. כך  גם לא יעביר את המוצר הדיגיטלי ו/או עותק ממנו ו/או הקלטה ו/או תוכן ו/או חומר עזר המתקבל יחד עם המוצר הדיגיטלי לאדם אחר. 
4.4 ברכישה והזמנת המוצר הדיגיטלי לרבות קורס וסדנא, יהיו התכנים זמינים לצפייה באתר ו/או דף ייעודי למשך 12 חודשים בלבד מיום הרכישה.  אלא אם יוחלט על ידי בית העסק להסיר את התכנים עובר לפקיעת 12 החודשים, שאז ישלח מייל מאת בית העסק עם אפשרות להוריד את המוצר הדיגיטלי למחשב הרוכש, עקב מניעות השימוש במוצר הדיאלי בדף /או האתר הייעודי. 

5. תנאי ביטול רכישה 

5.1 הקונה זכאי לבטל רכישה של מוצר ו/או שירות באתר או באמצעות רכישה טלפונית וזאת על פי חוק הגנת הצרכן ולא יאוחר מ – 14 ימים מתאריך העסקה, משמע חיוב העסקה על ידי חברת האשראי או אפליקציית התשלום.
5.2 מוצר דיגיטלי ניתן לביטל בתוך 48 שעות בלבד מרגע הרכישה באמצעות שליחת מייל לבית העסק, בגין ביטול הרכיהש יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך של 10% מערך הרכישה בגין הוצאות סליקה וטיפול בביטול העסקה. 
5.3 ביטול עסקה ייעשה אך ורק בתיאום עם צוות האתר, העסקה תבוטל בפועל רק עם קבלת אישור ביטול העסקה מחברת האשראי ו/או מאפליקציית התשלום. 
5.4 קונה אשר רכש את מוצר / שובר ומבקש לבטל עסקה, יחויב בדמי ביטול 10% מערך הרכישה (הוצאות סליקה וטיפול בביטול העסקה). קונה אשר רוצה להחזיר שובר מתנה / מוצר  או שירות  יודע ומסכים ממראש שתוקף  וערך השובר בטלים ומבוטלים ומתחייב ליידע את מקבלי שובר המתנה בכתב ולהעביר העתק מכתב זה לאתר, כמובן שלאחר פעולות אלו העסקה תבוטל וכספו של הקונה יוחזר באופן חלקי או במלואו ובהתאם לנהלים אילו.   תנאי ביטול אלה מתייחסים לקונה שובר המתנה ולא למקבל המתנה. 
5.5 תנאי ביטול המתייחסים למקבל המתנה ישלחו אליו בדואר אלקטורני או בפקס מיד לאחר קביעת המועד לטיפול ו/או רכישת השירות. 
5.6 האחריות לשירותים ולמוצרים המוצעים לרכישה הינה באחריותם המלאה של בית העסק. בית העסק מתחייב לפרסם מוצרים ו/או שירותים לרבות מבצעים ועדכונים אמינים וזמינים במלאי ובתם לב ולהתחייב לספק את המוצרים המדויקים אותם פירסם בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1983 (להלן: "החוק"). בית העסק אינו מתחייב בכל דרך או צורה.

6. תנאי פרטיות 
6.1 בית העסק שומר מידע אישי המאפשר לבית העסק לספק לך שירות ברמה הגבוהה, בית העסק לא חולק את נתונך האישיים, אלא למטרות מעקב או פרסום. בית העסק משתמש בשירותי ניתוח וניתור לצורך שיפור הביצועים באתר. 
6.2 בית העסק מאפשר "עוגיות" באתר וכן אנו מאפשר הפעלת "עוגיות" על  ידי צדדים שלישיים. 
6.3 בית העסק מאפשר לך לרכוש כאורח, וכאשר תעשה זאת בית העסק ישייך את המידע שתציין לרכישה שלך. 
6.4 בית העסק מאפשר לך ליצור חשבון משתמש לביצוע הרכישות ולשם כך בית העסק מבקש את הפרטים הבאים בעת כל רכישה, שמך מספר הטלפון, כתובת הודא"ל. 
6.5 בעת ההרשמה לאתר ולאחר ביצוע ההזמנה דרך האתר, בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזמנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבונו וזאת גם באמצעות שותפי התשלום שלנו ואפליקציית התשלום כהגדרתם להלן. 
6.6 האתר מאפשר לך ליצור רשימת משאלות של מוצרים שאתה מעוניין בהם, ואנו מוסיפים אותך לרשימת התפוצה של האתר ובית העסק, לקבלת דיוור (ניוזלטר), הנשלח אליך בהתאם למדיניות האתר, באפשרותך לבטל את המנוי לקבלת הניוזלטר, באמצעות "הסרת מרשימת תפוצה" המופיע בדיוור או בפרופיל החשבון שלך. 
6.7 בהסכמתך לשימוש באתר, הינך מסכים ומאשר שיודעות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח – 2008 ואתה מסכים במפורש כי יישלח לך דיוור מאת בית העסק.

7. הגבלת אחריות
7.1 התכנים המועברים לרבות המוצרים הדיגיטליים, מועברים על פי מירב הידיעה ושנות הניסיון של צח ועליסה יצחקי . 
7.2 התכנים והמוצרים הן הדיגיטליים והן המוצרים שאינם דיגיטליים, אינם מהוים ולא יכולים להוות תחליף לטיפול רגשי או תרופתי ו/או ייעוץ פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או טיפול רפואי ואינם תחליף לטיפול על ידי איש מקצוע מתאים, המכיר ויודע את התנאים האישיים של המשתמש והיכרות מעמיקה עם צרכיו האישיים. 
7.3 בית העסק אינו יכול ולא יהיה אראי לכל פעולה שתובצע על ידי המזמין ו/או הקונה של המוצר ו/או לכל פרשנות של תוכן המוצר ו/או החומר המוצע באתר כל פעולה של הקונה באתר ושימוש במוצרים המצויים באתר הינם על המשתמש במוצר בלבד והם על אחריותו הרישית של המשתמש.
7.4 אין התחייבות לגבי תוצאות השימוש במוצרים אלה, בשום צורה שהיא ובית העסק אינו מתחייב לכל תוצאה משימוש במוצרים אלה.
7.5 הטיפולים והשירותים המוצעים באתר אינם מומלצים ואסורים לאנשים הסובלים מבעיות בלב ו/או בעיות נוירולגיות, לאנשים הסובלים מדיכאון, חרדה, הפרעות נפשיות, מאניה דיפרסיה, OCD, ומפוסט טראומה,  לאנשים המטופלים באופן קבוע בתרופות מסוג  SSSRI ו/או תרופות אנטי דיכאוניות ו/או המטופלים באופן קבוע על ידי פסיכיאטר או פסיכוגריאטר, אנשים המכורים לאלכוהול / ואו סמים ו/אן תרופות או אנשים הנוטלים באופן קבוע סמים  ו/או סמים משני תודעה. כך גם הטיפולים והשירותים  אינם מומלצים לאנשים בעלי הבפרעות בקצב הלב ו/או תרופות המשפיעות על המצב הנוירולוגי ועל תפקוד המוח. 
7.6 בית העסק לא יישא כלפיך באחריות כל שהיא, לא מכח דיני החוזים, דיני הנזיקין לרבות אך לא רק, עוולת הרשלנות, או בגין הפסד או נזק מקרי מיוחד ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אובדן רווח כלשהו ישיר או עקיף או אובדן של רצון טוב או של מוניטין או עסק או תביעות מאת צד שלישי ו/או נזק בראיותי פיזי או נפשי וקטו נזק כלכלי הנובעים מביצוע או אי ביצוע של התחייבויותינו או בקשר לכפוף לתנאים אלו, לרבות נזקים שהיה ניתן לחזות אותם באופן סביר בעת מועד הזמנת השירותים.
7.7 לבית העסק אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם מצבם הרפואי  הפיזי והנפשי ו/או אזרחותו של המשתמש באתר, והאתר אינו מבצע בדיקה מקדמית של המשתמש באתר ועל כן בית העסק אינו אחראי בדבר זהות המשתמש או מצבו הבריאותי או הנפשי של המשתמש לפני ואחרי ביצוע רכישה של שירות באתר.
7.8 למרות שבית העסק משתדל לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג יהיה נכון ומדויק עם זאת ייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבוש במידע ו/או בדרך העברת המידע למשתמש ןכל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות ובינהן תקלות  טכניות, טעויות אנוש, או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה אף עשויים לחזור על עצמם לאחר שתוקנו, גם בעניין זה בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע ו/א ובשירות ו/או בטיפול המתפרסם באתר.
7.9 בית העסק עובדיו, סוכניו, מנהליו, בעלי האתר וצדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות טכניות או בעיות טכניות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. 
7.10 בית העסק אינו אחראי לאופן השימוש בתוכן המידע ואופן צריכתו כל מידע ושירות שיעשה על ידי משתמש יהיה על אחריות המשתמש בלבד. 
7.11 בית העסק לא יהיה אחראי בכל מקרה באחריות נזיקית, רפואית, חוזית עשיית עושר שלא במשפט או כל אחריות משפטית כל שהיא כלפי משתמש הקצה ו/או כלפי בית העסק במישרין ו/או בעקיפים, לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובעים משימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, כך גם לא יהיה אחראי לכל נזק הנגרם באופן ישיר או עקיף בשל חוסר היכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותם ו/או מנזק למחשבו או למכשיר הסולאלרי ו/או כל מכשיר שבאמצעותו עושה שימוש נמשתמש (להלן: "המכשיר") או בית העסק ו/או המידע המאוחסן במכשיר  וכל נזק אחר שצפוי ושאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הוא אינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים  ו/או בשירותים המפורסמים על ידי בית העסק. 
7.12 המוצרים והשירותים המוצגים על ידי בית העסק מוצגים בתום לב ומתוך רצון להיטיב עם המשתמש ולסייע לו, ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד בית העסק לגבי אופיים של המוצרים תכונותיהם והשפעתם על המשתמש כתוצאה מהשימוש בהם, הן מבחינה בריאותו הפיזית ו/או הנפשית של המשתמש במוצרים ובשירותים וכל אלה באחריות המשתמש בלבד מתוך הכרותו עם בריאותו הפיזית והנפשית. 
7.13 בית העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי  צד שלישי בעקבות שימוש במוצרים המשווקים על ידי בית העסק באתר או על ידי מי ממשתמשי הקצה באתר.
7.14 בית העסק  לא ישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליו באמצעות קישור או לינק. בית העסק לא יישא באחריות לכל תוכן של אתר חיצוני ו/או פרסום ו/או מכירה ו/או מוצר הזמינים באתר כאמור. 
7.15 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותו ואחריותו של בית העסק לא יהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לו על ידי המשתמש ו/או בעל העסק וסך האחריות והחבות הכוללת של בית העסק הנובעת ו/או הקשורה לתנאי שימוש אלה, לא תעלה על ידי המשתמש  במשך לשלושה חודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתש.  
7.16 על אף האמור לעיל, בית העסק יהיה רשאי למסור לצדדים שלישיים את פרטי ההתקשרות של המשתמש בכל מקרה בו ימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות משתמש  באתר מפרות ו/או עשויות להפר את תנאי השימוש באתר ו/או את הדין. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה של המשתמש באתר של החוק ו/או של תנאי השימוש, בית העסק יהיה רשאי למסור את פרטיו של המשתמש, אם על פי צו  שיפוטי אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי אזרחי או פלילי או כנגד המשתמש.
7.17 על האתר והמשתמש לא חלים יחסי חיסיון מטפל מטופל או כל חיסיון רפואי בהתאם לדין הישראלי ומהטופל בעצם ההסכמה וביצוע שימוש באתר מוותר על חיסיון מטפל מטופל.
7.18 המידע בשירותים השונים של משתמש הקצה הוא לשימוש המשתמש בלבד, כמו שהוא בשעת פרסומו (AS IS). המידע עשוי להתעדכן מעת לעת ואף להיות נכון רק לשעת הפרסום ולא לאחר מכן. השירותים השונים המוצעים על ידי בית העסק מוצעים לקהל הרחב ואינם מחליפים טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי או התייעצות עם רופא מומחה. האתר אף ממליץ להתייעץ עם רופא ככל שידועה בעיה רפואית בטרם רכישת שירות או מוצר והשימוש בשירותים המוצעים באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או פסיכאיטר או פסיכולוג. 
7.19 שירותי בית העסק והאתר עשויים לעבור שינויים  ושיפורים תדיר. לצורך כך, בית העסק יהא  רשאי לשנות כל היבט אשר קשור או כרוך באיזה משירותי האתר ללא צורך בהודעה מראש שינויים כאלה ביוצעו בין השאר עקב האופי הדינאמי של הטכנולוגיה הדיגיטאלית. שינויים אלה מטבעם עשויים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. ולא תהיה לבית העסק ו/או למשתמש כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה כלפי בית העסק לגבי תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8. שיפוי 
8.1 המשתש מסכים לשפות, להגן ולפטור מכל חבות את בית העסק, מנהליו יועציו, נושאי משרה בו, סוכניו שותפיו, בגין כל תביעה או חבות או נזקים או עלויות כלשהן של צד שלישי (לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות) הנובעות מהשימוש שלך באתר, ביישומיו בתכניו, בתוכניותיו ובשירותים המוצעים על ידו, ובתכתובות המצויות בו או הנובעים מהפרת תנאי השימוש וההתניות בו על ידי המשתמש.
9. קניין רוחני
9.1 האתר הינו רכושו הבלעדי של בית העסק. בית העסק הינו בעל זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקנייני הרוחני באתר. בית העסק השירותים והפעילויות השונות במסגרתו, לרבות המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע שייכים לבית העסק ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין.
9.2 כל העתקה, הפצה או שידור, פרסום, העברה יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של בית העסק בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבית העסק אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
9.3 בית העסק השירותים והפעילויות השונות במסגרתו, לרבות המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע שייכים לבית העסק ו/או לצדדים שלישיים לפי העניין.
9.4 בית העסק לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו כל ידי משתמש או קונה באתר. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהוא לידיעה כדבר הפרה.
9.5 התמונות באתר נועדו להתרשמות בלבד. בית העסק שומר לעצמו את כל הזכויות כל חומר מקורי באתר לרבות תמונות, סרטונים, הסברים, קבצי אודיו ומאמרים.
9.6 הקונה או המשתמש באתר לא יעתיק ו/או ישכפל ו/או ישווק ו/או ישתמש ו/או ימסור מידע לאחר או יעשה במידע שימוש מסחרי אסור ו/או לא מסחרי ללא קבלת אישור או הסכמה מפורשת  של בית העסק.
9.7 חלקים שונים מהמידע ובכללם התמונות אשר נכללו באתר, מוצגים בהתאם להסכמות והסכמים בין בית העסק לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר פניה  או הפניה לקישור לאתרי אחרים ו/או לתכנים ויזואליים ו/או תכני אודיו אחרים (להלן: "האתרים האחרים").
9.8 זכויות היוצרים והקניין הרוחני אחר במידע ו/או בתמונות עשויות להיות שייכות לצדדים שלישיים ובאחריותם. בית העסק אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים.
9.9 אם יבחר הקונה לגלוש או לעשות שימוש באתרים האחרים  יעשה הדבר על אחריות המשתמש והמשתמש נותן בכך הסכמה  לתקנוני שימוש ולמדיניות הפרטיות של אתרים אחרים. מאחר שאין יכולת לבית העסק לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או המידע המופיע בהם, אזי בית העסק מסכים כי כל שימוש במידע המצוי באתרים אחר יעשה על אחריותו בלבד של המשתמש והוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה כלפי בית העסק. 
9.10 כל מקרה אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש בכל מידע הקיים באתרים האחרים בין אם שימוש מסחרי ו/או לא מסחרי ללא קבלת הסכמתם המפורשת של האתרים האחרים .
9.11 במסגרת כלים המוטמעים באתר יייתכן ותדרש לתת הסכמתך לקבלת הודעות קופציות PUSH NOTIFICATION (להלן: "הודעות קופצות"). ככל שתבחר לתת הסכמה כאמור, אזי הסכמתך תחשב משום הסכמה לקבלת הודעות קופצות ו/או אחרות בכל שעה של היום ובכל מקום שבו תשהה אשר כוללות בין היתר גם הסכמה לקבל פרסומות בעלת גוון שיווקי ו/או פרסומי. 
9.12 בכל מקרה הסכמתך לעשות שימוש באתר כוללת גם הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים  ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר  ו/או הודעות קופצות ו/או באנרים ו/או כתבות פרסומיות ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקים שונים קוליים וויזואלים או בכל דרך אחרת קיימת או עתידית. 
9.13 עליך לדעת כי ככל שתזין מידע אודותיך ו/או אחר באתרים אחרים, ייתכן כי מידע זה יתקבל בידינו מידי צדדים שלישיים ומפעילי אותם אתרים ו/או אפליקציות. 
9.14 בית העסק רשאי לחסום את הגישה לאתר לכל מי שמנסה לפגוע באתר.

10. פעילות אסורה
10.1 זכות השימוש נתונה באתר נתונה לקונה בלבד לעשות שימוש סביר ומקובל במידע אינך אשראי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או שלא בתמורה.
10.2 בית העסק מתחייב לעשות שימוש במידע ובשירותים בהתאם לכל דין.
10.3 אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון הפרה של חוק סימני מסחר, פטנטים זכויות יוצרים, סודות מסחריים, או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
10.4 אסורה כל פעילות הקשורה להונאה או שיש בה כדי להונות אדם או חבר בני אדם של מכירה של מוצרים שאינם חוקיים ו/או גנובים ו/או כל פעילות לא חוקית אחרת באתר. 
10.5 אסורה כל פעילות שיש בה משום הפרה  של פרטיותו של כל אדם.
10.6 בית העסק מתחייב שלא לפרוץ ו/או לנטרל כל אמצעי בטיחות או קוד אבטחה מכל מין וסוג שהוא הקיימת באתר נוכחי או עתידי.
10.7 אסור כל פרסום פוגעני לרבות פרסום הפוגע ברגשות של ציבור ו/או פרסומים בשפה גסה או פרסומים הפוגעים במוצר אחר ו/או אתר אחר.
10.8 אסורה פעילות המהווה הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק פעילות הפוגעת או עלולה לפגוע באופן ישיר או עקיף במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.
10.9 אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים או של קטינים.
10.10 אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פוליטיים.
10.11 אסור כל פרסום של מכירה או מוצר שיכול לשמש אדם אחר לשם פירצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה ו/או בית עסק ו/או קונה.
10.12 אסור אזכור של בית העסק או הפניית קישור מאתר בית העסק לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום לנזק לאתר או לחייבו חובה שבדין. 
10.13 בית העסק רשאי לבטל / לשנות /לערות כל מודעה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. 
10.14 בית העסק שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

11. שונות
11.1 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם. 
11.2 כל זכות או סעד של  בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של בית העסק הקיימים לה על פי דין. 
11.3 תנאי השימוש אינן מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
11.4 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי בית העסק לא יחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש לעיל או על פי כל דין ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותו של בית העסק לממש את זכויותיו בכל עת ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או הימנעות ממוש זכויותיו. 
11.5 הדין החל על פעולות באתר ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדיות לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי השימוש לעיל נתונה לבית המשפט בתל אביב. 
11.6 חוסר תקפות של אחד או יותר מהעדיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו נאכף או שלא ניתן לאוכפו לא יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף עד כמה שניתן. על פי חוק. 
11.7 הודעות יימסרו לבית העסק באמצעות דוא"ל zmeserz@gmail.com כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה שנשלחה מאת בית העסק תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת הודעת הדוא"ל כאמור, למעט כאשר בית העסק קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.
11.8 בית העסק יהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים באופן כללי או בפני בית העסק באופן אישי, במידה שהשימוש שיעשה באתר על ידי הקונה יהיה בניגוד לכל דרישה ודין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש של מסמך זה או מכל סיבה אחרת.
11.9    הנך מסכים ומאשר כי קראת את כל האמור לעיל וכי עצם עשייתך שימוש באתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך. 

שימוש מהנה ומועיל 
שירותי חימום י.מ בע"מ

bottom of page