מדיטצית חמלה וסליחה 

למדיטציות נוספות ושיעורי תודעה
 0522-777250

פנייה ישירה ומהירה אלי בלחיצה