top of page

מדיטציית המסר

צ'קרת הגרון כשופר להגשמתך

מה יצא מגרונך ויופץ?

מערבולת גישור בין עולמך הפנימי לעולם גשמי- אנשים ונשמות,

מתהווה ובזרימה פורצת.

 

לעיתים זו מקלעת השמש אשר ממנה יוצאת זעקתך,

יש פעמים שקולך מלבך בוקע

וקולך גם ממחשבות עולה.

 

מרכז אנרגיה מלא אור כחול,

שובל אורו עוטף ומציף, מדויק וצר.

בתוכו סירקולציות רבות ונפלאות,

זרימת אנרגיה כנהר,

שצף קצף ממך אל העולם ובחזרה,

תנועת חגיגה אשר מרנינה לך את הנשמה ומביאה להגשמה.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page