top of page

מדיטציית המסר

מדיטציית המסר

קבלת חלקי הצל שבך 

חלק אחד בך לא מרפה!

נאחז בך ומאיים להשתלט ולהפר את השקט.

 

אינך רוצה בו.

הבושה מציפה אותך.

התסכול עולה כמו גאות על אי בודד של שפיות,

אין לך מזור.

 

מה עושים עם חלק הצל הזה?

איך נוכל להמשיך כך,

הרי הוא הורס הכל!

 

נדרשת לך החלטה אמיצה:

את האגו להניח לרגע בצד,

לאפשר לגאווה הרוחנית להראות לך מה השיעור שלך
בעצם קבלת והתמודדות עם חלק הצל,

להחליט כן להתמודד,

לראות ולהכיר באמת את אותו הצל.

אחרי שהידיעה מגיעה וצמרמורת קלה מלטפת גופך,
מגיע זמן האמת:

האם לוותר עליו?

ואולי זה לא הזמן הנכון.

 

החלטתך היא ההכרה בחלק הצל,

התשובה פחות חשובה,

ההתקדמות הרוחנית נעשתה

ומכאן מתקדמים לשיעור הבא.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page