top of page

מדיטציית המסר

זה הזמן שלך לעוף

זה הזמן שלך לעוף!

לא להסתפק בכמעט,

ניסים לא מתרחשים סתם,

זמן לזמן לעצמך ניסים!

לקחת את תודעתך בידיים,

לשנות "גורל".

 

אני ממש צועק ומתחנן אלייך:

"חייך בידייך!

גורלך ומזלך תלויים בך!"

 

יש שישמעוני ויתעלמו,

יש אשר יצחקו, ילעגו..

זה מתגמד לנוכח האחד או האחת שיפנימו וישנו גורלם.

 

זו בחירתי רגע רגע,

שמחת אדם ממלאת נשמת אפי באהבה ואושר -

זה הוא גורלי האהוב.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page