top of page

מה הוא הדבר שאצלך חבוי,
מוסתר ורוצה לצאת?

מה הוא הדבר החבוי בך?

תכונה נפלאה שלך,

שמדליקה אצלך ניצוץ,

אל לך להימנע מלתת לעולם מתנות,

הן ניתנו לך כשיעור.

 

כשלא נִמָּנַע נוכל להעניק ולתת רק בשם אהבת הדבר עצמו,

כשהוא ממלא את הלב ומעניק אין סוף סיפוק,

מפיץ אור וממלא את העולם בכל הטוב שניתן לו.

 

לזה קוראים הגשמה.

 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page