top of page

מדיטציית המסר

זמן לוותר על סעיפי חוזה חייך המיותרים

מבט אל השמיים החשוכים,

כוכבים מנצנצים שם בעבורך,

כל אחד מהם סעיף בחוזה נשמתך,

רבים הם מאוד וחייך סביבם.

 

כוכב הצפון שלך בולט מכולם,

מנחה ליבך והתנהלותך בעולם.

 

כוכבים נופלים, נעלמים ונשכחים,

סעיפי חוזה מיותרים שמעכבים נעלמים והינך בדרך הנכונה.
התקדמת, התפתחת!
מוותרת על סעיפים מקשים,
שכבר לא משרתים - לא מתאימים לתודעתך המפותחת
עוברת את השיעור בקלות!

 

הבטי במראה וראי כמה יופי ואור מוקרן ממך לעולם.

הבט לעצמך עמוק בעיניים
וראה את הטוב והיופי שאתה נושא עימך לכל עבר.

 

הינכם פלא בריאה,

זכרו זאת כשקשה וכשטוב.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page