top of page

היסודות שלך

כך מתחילים לבנות בניין רב קומות,

חופרים עמוק מאוד ויוצקים יסודות מאוד חזקים.

איך היסודות שלך,

האם הם עמוקים וחזקים?

 

ממשיכים לבנות ונשארים נאמנים למהות הראשונית,

פתיחות למתנות בדרך והתייעלות -

גן עדן זה כאן ועכשיו.

 

האם יש לך את הידיעה שהבסיס איתן ויציב,

או... שהגב כואב?

עמוק פנימה משהו מעורער אבל זה מעורפל, לא ממש ברור?

האם הנאמנות למהות קיימת או שנדרשת חקירה כדי להיזכר?

 

התשובה נמצאת בתחושות היום יום,

התשובה הכנה נמצאת אך ורק אצלך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page