top of page

לשמור על תמונת החזון

לחבר נקודות,

לחבר תחושות,

להכיר בעוצמת החיבור,

להסכים לאיחוד התחושות,

לוותר על נקודות בודדות לטובת השלם,

לראות את התמונה הסופית כבר בהתחלה!

 

ברגע הכי קשה לשמור על תמונת החזון,

להאמין שכבר הצלחת והשגת!

תיכף זה ישתקף במציאות!

 

שזה כבר לא חלום.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page