לשמור על תמונת החזון

לחבר נקודות,

לחבר תחושות,

להכיר בעוצמת החיבור,

להסכים לאיחוד התחושות,

לוותר על נקודות בודדות לטובת השלם,

לראות את התמונה הסופית כבר בהתחלה!

 

ברגע הכי קשה לשמור על תמונת החזון,

להאמין שכבר הצלחת והשגת!

תיכף זה ישתקף במציאות!

 

שזה כבר לא חלום.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png