top of page

הודיה

 תודה.

הצורך לדעת,

להוקיר,

להרגיש בכל איבר בגוף את ההודיה.

זהו שלב הכרחי בדרך לשפע.

 

שפע רוחני,

שפע גשמי,

שפע תודעתי!

 

ראי נצנוצי אור בעצימת עינייך אהובה,

ראה את האור בחושך שלך איש יקר,

התמסרי, התמסר לשחרור ולהודיה המוחלטת.

תודה!

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page