top of page

על סף פריצת דרך

הינך על סף פריצת דרך,

בכל רגע כל דקה, כל שעה,

בכל יום זה יקרה,

מתי... זה יקבע על ידך בלבד!

 

תודעתך טרודה בענייני הסחות דעת מאוד "חשובים",

ענייני היום יום שאותך תופסים,

היא לא תיתן לך לצאת מאיזור הנוחות,

נדרש לך מאמץ ורצון עז
כדי לפרוץ את החומה הגבוהה והגמישה של המודע העקשן.

 

להיות בידיעה שזה יקרה!

לחיות כאילו זה כבר קרה!

להיות שלמים גם אם ישנם מכשולים בדרך!

לא לאבד את הידיעה באמונה!

ולזכור להנות מהדרך להגשמה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page