top of page

זכרי - גורלך בידייך

לדעת מהו הדבר הנכון,

לחוש בכל התאים שזה זה, פשוט זה!

ללכת עם האמת שלך,

לא לסגת כשקשה.

 

להרפות קצת,
לבדוק האם זה עדיין נכון ואם כן להמשיך בנחישות!

 

לא לפחד מה יגידו,

לא לחשבן איך ירגישו,

זו בחירתך והיא נכונה כי כל תא ותא בגוף שלך יודע זאת.

 

במסע הזמני הנוכחי עלייך להתקדם בקצב ובדרך שלך,

אל לך לתת גורלך בידי אחר,

או אז אין לך שליטה על חייך,

להחזיר את הבחירה אלייך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page