פחות לדבר יותר לומר

 דיבורי סרק ללא תכלית,

אנרגיית ריכולים ללא מעצורים.

 

לשון חדה חודרת ללב,

מכאיבה ומסובבת כאב.

 

לעצור,

להתבונן,

לחשוב,

לומר דברי טעם,

 

לנווט מחדש זרמי מוח,

לנוח!

 

שקט ישרור לך במוח,

הבהירות והידיעה תשתלט על הכאוס, על הבלבול.

מבט על, הכל נפלא!

משם הבחירות טהורות משם הן נכונות,

מדוייקות!

משם הן יתקבלו ויעשו.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png