top of page

פשטות, קלות, זרימה, דיוק

מה משמעות המילים האלה בחייך?

חלק מהן מוכרות בתחומים מסויימים
ועל השאר צריך להילחם כדי להשיג?

 

איך נלחמים על פשטות או זרימה, זה בלתי אפשרי!

זה אמור לקרות ולזרום מעצמו, אז איך עושים את זה?

 

בוחרים לא לסבך ולבחור בפשטות ובקלות,

לומדים לא להתנגד,
להתמיר רגשות לא נעימים ובוחרים בזרימה,

מדייקים את השחרור, בוחרים ובוטחים בדיוק.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page