top of page

מדיטציית המסר

התחברות למקור-לבריאה 

ותצא בת אלוהים ותברא בצלם,

ותלך בגן ועיניה עיוורות,

לא תשמע ולא תחוש - באמת המוחלטת.

 

ויגבר עליה יצר אלוהים,

אש ליבה לבה פורצת דרך,

ותגבר על תמימותה ועוורונה

ותראה!

 

וירא אלוהים את אשר הבת גדלה,
התעצמה וחפצה באמת,

וירא כי גנו אליה נגלה,

ויתן פרי דעת בראשה,

שלוש עיניים.

שתיים קלות

והאחת נסתרת, נחבאת ומסתורית.

 

ולא נתן מפה, הוראה, פקודה,

ללא כיוון רק דרך מלאת ערפל,

כשקצה אור נגלה מיד כשניתן לגעת.

 

ותצא בת אלוהים אל דרך בת שנים
ותגע באורות, ותפול ותקום

עד אשר תפגוש את בוראה,

הלוא הוא:

לא היא לא הוא,

נצנוצי בריאה טהורים,

את חום אהבת הבריאה חשה בנשמתה.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page