top of page

מדיטציית המסר

שפע

ש- ער נפתח מהמחשבה לתודעה עמוקה,

רבדים רבדים נפתחים ומתגלים,

השער מתבהר, המחסום השתחרר.

 

פ- תיחות ונתינה לעולם לכולם,

אהבת חינם, כסלע איתן

בלב אדם.

 

ע- רך עצמי נדרש לו לאדם השופע,

יפתח נצנוצי ורחשי ליבו ותפילותיו,

יחמול על ילדו הפנימי שלבד נעזב.

חיבוק חם ואוהב עם צילו הפוחד,

צל ואור יחדיו כזוג

יצאו לדרך שפע יד ביד

לעבר אופק נסתר ומושך.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page