top of page

מדיטציית המסר

הניצוץ האלוקי

ותרד בת קול

בתולת מחשבות, טהורת רגשות ותצחק.

 

ותקשיב לרחשי לב אהובה ואהוב

ותראה כי מחפשים אתם את הניצוץ האלוהי,

ותדע את אשר על לבכם,

ותאמץ לבכם אליה

ותרגיש את הילתכם גדלה ומתחברת.

 

ותחבק ותעטוף

ונשמתכם אל על יצאה,

לשדות עננים ומתנות.

היו כאלה שלא הכילה,

הן נפלו בדרך,

מתנות אחרות נטמעו,

חלקן הותמרו והנשמה בחגיגה!

 

ותעלה בת קול

בתולת מחשבות, טהורת רגשות מחויכת,

מלאך שומר עליך בכל עת.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page