top of page

מדיטציית המסר

מדיטציית המסר

התמרת הפחד

ויאמר אליי קולי

אינך שלם, אינך מוכן לצאת, התרחק, קח צעד לאחור.

 

מאבק והתייסרות מול פחדיי,

רוצה לצאת לפרוץ אך, קולי...

קולי עדיין מהדהד ומקטין,

אני בבחירה להתמודד,
בעמידה איתנה מולו ולנצח.

 

התקבלה החלטה במוחי!

רגע מואר וקדוש,

רגע רק שלי עם עצמי!

 

קולי נשמע אך מהדהד ברקע,

חלש הוא ומרחוק,

הדהוד כאבק שהולך ומתפזר -
התמרה והתגברות,

התחשלות ונסיון.

 

קולי איתי תמיד,

הכלתי אותו, למדתי אותו

ועכשיו אפשר לגדול, לעוף

ולהגיע למחוזות חדשים ונפלאים
כי קולי עמדי.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page