מדיטציית המסר

צילך ואורך

צל גדול בדימיונך,
אור גדול בתוכך.
עצרי, חשבי, צילך מאורך הוא!

הרגישי חומו והשראתו,
בחושך התכנסי לנוח מעט,
מנוחה לנפשך היפה קבלי,
התמלאי מחדש הטעני.

צל גדול בדימיונך,
אור גדול בתוכך.
עצרי, חשבי, צילך מאורך הוא!

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png