top of page

מדיטציית המסר

קנאתך היא השראתך

נתיבים נתיבים במסלולי החיים,
נוסעת במסלולך כבר שנים,
מביטה ומחפשת, מציצה ומתעניינת,
מקבלת השראה ולפעמים מתמלאת קנאה.

המירי קנאתך בהשראתך,
פנקי נפשך במסלולך,
היי מאושרת ומסופקת.

דמעות אושר ושמחה,
מלאי עצמך בברכה,
הינך מלכה!

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page