top of page

לזכור שורשי היותך כאן

ובמסלול הגשמת חלומותיך
אל לך לשכוח שורשי היותך כאן!

מן האדמה באנו ואליה מחובר גוף זה,

על כן נפשינו המוארת תגיע למחוזות אור נפלאים,

בבסיסה הידיעה שיש לה בית בקרקע יציבה
בגוף גשמי טהור ונקי.

 

אמא אדמה, אבא במרומים.

 שורשים, אורות וכוכבים.

 

השמות פחות חשובים,

התיאורים כמעט מדוייקים,

תחושתך היא אשר תקבע דרגת תודעתך וחיבורך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page