top of page

לחיות בשלום עם הפחד

הרטט הזה שאינו מרפה,

כשהבטן מתהפכת וקשה להדליק אור בלב,

שם כמו פיל בחדר שנכנס ויוצא מחייך ללא התראה וסימן.

 

הגיע הזמן להאיר אותו בזרקור ולהגיד לו:

הינך חבר פחד יקר אך אינך מנהל אותי עוד!

בסיס קיומך בחוסר אור תודעה

והנה השכינה הגיעה ובמגע כנפיה האירה את ימיי ולילותיי.

ועתה עימדי עדיין, לצידי כחבר,

חלק מהיותי שלם, חלק מעברי ומעתידי.

 

החלק שמזכיר לך עד כמה התפתחת.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page