top of page

כח הדמיון

חלום שחלמת מעורפל ומתערבב

בין מציאויות לנפתולי דמיונות עיניים עצומות.

 

מלאך נוגע בראשך,

אורות מחבקים נשמתך,

ספריית הספריות פתוחה 24 שעות ביממה לכל דורש!

 

דמיון יכול להתפרש כמציאות למוח האדם,

כח כה עצום יש בו!

כוח הריפוי הטהור,

יכולת לדעת מה חוסם אדם מהאור.

 

מותר לברוח קצת..

ולשם ולחזור,

מותר ואפשר לשלב מציאות וחלום ביום יום.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page