top of page

הגשמה - אל לך להתפשר על כמעט!

לצאת אל הדרך,

להשיל את העבר ולהשאירו שם,

לא לשקוע במחשבות על העתיד,

בניית חזון שמרטיט את כל גופך,

שחרור לרוח לשאת אותך בקצב הנכון,

להנות מהדרך שנסללת.

 

ובחרת בחיי הגשמה,

אל לך להתפשר על כמעט!

תירוצי מניפולציות שמקטינות
ומחזירות אותך למצב תקיעות "נוח".

"אין ברירה, זה לא הזמן,
אולי בשנה הבאה, אין לי כסף לזה..."

 

לשוב למקורך, לגלות את הניצוץ האלוהי שבך!

הוא אשר מצית ליבך באש תשוקה בוערת.

שם הבית - שם הלב שלם, זורם וחי באמת.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page