top of page

לתת אהבת חינם בשפע
והעולם יחייך חזרה

אנרגיית הכסף מפעילה את העולם.

 תן לי, תן לה, אתן לך עודף אם תיתן יותר מדי אנרגיה.

 

אם לא תתני מספיק לא תִּתְרַצִּי ולא תקבלי תמורה!

כשתתני יותר מהנדרש תקבלי אפילו אהבה!

אך... זו אינה אהבת חינם...

 

אז מה זה כסף ולא בפשט?

 

חילופים ומאזני כוחות בין חומר לרוח,

המתחלפים בכל רגע כקסם בריאת עולם כי...

זהו עולמינו והכסף חלק בלתי נפרד ממנו
ואינו קללה, מבורך הוא!

 

לנשום את השפע גם אם אין בדיוק עכשיו,

לתת אהבת חינם בשפע והעולם יחייך חזרה כן...

גם באנרגיה בצורת כסף וגם בשפע של אושר.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page