top of page

השראה זו שיקוף הוא לך בזמן המדויק שנחשפת

תחושה של אי שלמות,

יחד עם זאת בפנים ישנו פצפוץ אנרגייה שמבשר על הבאות,

תחושה של משהו שצריך לקרות ולהתרחש אך עדיין לא קרה.

 

התבוננות פנימית נדרשת,

ריקנות מציפה מבפנים?

זמן להתנקות מרעשי רקע,
להתכנס ולאהוב ללא תנאי - קודם את עצמך,

עם זאת תגיע אהבת אמת לשדה שלך
ואיתה הרצון והיכולת לייצור, להגיע להגשמה.

 

התבוננות פנימה נדרשת,

תחושת אי שלמות ורצון עז להשלים משימות?

יש לזכור שהדרך להשגת המטרות לא פחות חשובה!
יש שיגידו יותר חשובה,

בדרך זו - אור ונתינה לעולם מופץ ממך לכל עבר,
חיוניות ואהבת אמת חינמית,

דרך ההגשמה גן עדן היא.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page