top of page

לראות בחושך את האור

אורות, מי שבעצימת עיניים רואה אותם זכה!

אל לך להיעצב אם עדיין אין אורות בחושך שלך,

תחילה נקודות קטנות מקפצות בחשכה,

רוקדות, מפזזות בשמחה וברינה.

לעקוב אחריהן מיותר, לשחרר שליטה לזרום...

 

לתת לזה לקרות לבד שלב אחר שלב,

בסולם יעקוב לטפס ולראות בחושך את האור,

לשחרר אחיזה להאמין כל כך,

לעוף, להמריא ופרח החיים יופיע ויפרח גם אצלך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page