top of page

שלחי אהבה ללבך ואור יופץ ממך

חלקיקים קטנטנים עפים באוויר,

בזרמי הרוח מתמסרים להם,

חלק מתיישבים ומצטברים,

אחרים בין ארצות שטים.

 

זמן נדידה בחלום,

לרקום תוכניות אשר לנפש כמזון.

זמן לנטוע שורש ולהגשים,

להפיץ מהלב חום חיים.

 

אהבה תציף את הלב

ממלאת, עוטפת, יוצאת מתוכו,

מפיצה סביב באור נגוהות,
שמחמם את כל סביבתו.

 

מרקם האורות שהופץ צובע נפשות
ומעביר נוגות ועצב,

יוצא מאמת ומסנוור כל שקר וחושך,

לעד תדע אור, לעד תנשמי שמחה

נפש ולב אהובים ובריאים בכל הגילגולים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page