top of page

הכרה בדרך שעשית

על מגדל החיים בין שלביו המפותלים,

בסיסו באדמה רחב, ברור וקליל הטיפוס.

 

בפיתולי מגדל החיים בוחרים מסלולים בכל רגע,

ימין שמאל מעלה ולעיתים מטה,
אלכסונים וגם "סתם" סיבוב סביב אותו שלב שוב ושוב ושוב.

 

בעליה מתמדת בקושי, לעיתים בקלילות,

זה קורה ולא קורה, מתרחש ולא מתרחש,

ברגעי אור משתגרים קדימה בלי מאמץ,
מציאות שמשתנה במהירות האור הלבן

ולעיתים תקיעות ותהיות שעולות מדוע לא מצליח להתקדם.

 

קול לוחש:

מבט כלפי מטה,

דרכך הארוכה נגלית.

אין דבר של מה בכך,

ראוי אתה, ראוייה את!

וכעת הדרך מעלה סלולה וקלה יותר.

 

בכל שלב ישנו ויתור,
חיבור, התחברות, העמקה,
אומץ והמון אור שנכנס.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page