top of page

אנרגיית אהבה ממני אלייך

אייכה אור סגול?

הינני בפתח סוף חיי מצפה,

נשלחתי לספר לך על חיי אהוביי,

לא מוותרים הם וממשיכים ללמוד להיות,

עולים הרים קופצים מעל מכשולים,
מוכשרים הם אהוביי ולא מוכנים לעבור!

אני פה וכבר חוזר אליהם,

אין לי כוונה להישאר באורך,

שואב ממנו כוח ומעביר לאהוביי אשר זקוקים לו כאוויר.

 

הנני מביט באורכם הנפלא אהוביי,

חש בעמקי נשמתי את הקשיים,

מצביע על נקודות ומאיר חלקים חשוכים ונחבאים.

 

שירת הלל למחוברי אל מטפלי נשמות בכל אשר אתם,

באורכם נגעתי כה נעים הוא,

אושרכם אור לעולם וחיבורכם חיבוק אוהב ומחייה.

ברוכים אתם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד) 

במידה וקיבלת מסר זה צרי קשר וקבלי ממני מתנה ריפוי ואנרגיה מרחוק באהבה גדולה.

bottom of page