top of page

מטוטלת החיים

נתחיל את פעימת החיים מתוך יצר הישרדות,
ילדים עם נשמה עתיקת שנים,
כמטוטלת תלויה על חוט
מלמעלה למטה מאור לחומר.

תנודות הלב לוקחות אותך הלוך ושוב ברוטינה קבועה,
עד שתלמד לבד לעצור וללכת.

לרוב, כיוון התנועה אחיד הוא,
אוטומט רגיל נע ונד בין נקודות.
כאשר ותרפה... יתגלה קסם:
הרוח תשנה את כיוון תנועתך,
תעוף לכיוונים חדשים, במערבולות החיים תמצא זרמים חדשים,
אפשרויות שלא תיארת, 
שעד כה לא חלמת.

האור שבך ימלא גופך בשמחה ואושר,
כמטוטלת משוחררת מהאחזויות
תעוף נשמתך כאן בגוף וחומר
עם כיוון הרוח בזרימה אינסופית.

זהו ייעודך

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page