top of page

הפחד
 

הפחד במקורו בא להגן עלינו
אך לעיתים במסווה של הגנה
הוא מושך אותנו להימנעות.

 

נסתכל לו באומץ ובמודעות בעיניים,
נקח יד ביד את הילדים הפנימיים שבנו
נחבק,
נאמץ אותם
וביחד נפרוץ את ת
קרת הזכוכית שיצרנו.

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page