top of page

עצרי הכל - אפילו לרגע אחד

עצרי הכל.
נשמתך מבקשת להתבונן
מבקשת לראות באמת את פלאי הטבע,
את פלאייך.

כדור הארץ כמו הקוסמוס 
מתאפיין ביופי מתמטי מפעים.
הביטי בפרח,
בדיוק שמאפיין את תפארתו
עוצרת הנשימה.
התבונני על עצי הפרי והנוי,
מחזור חייהם מדויק ואינסופי.
נחלים
ימות
ימים
אוקיינוסים
צמחים
חיות

אדם!

פלאי עולם קוראים לך לעצור,
להתבונן ולנשום אותם.
התחזקי מהידיעה שאת חלק מהם.
נשמה אלמותית 
בגוף פלאי זמני

בדרך לאור - ספוגה באור
בדרך לאהבה - כולך אהבה.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page