top of page

היזכרות במסע הנשמה

בהתגלמותך עברת טרנספורמציה -
מאנרגיה מאוחדת בשדה האינסופי
לנשמה מאוחדת: נפש וגוף.

בגופך אשר מושך לאגו והישרדות,
תעבור נשמתך הגבוהה התפתחות.
מתוך החוויות שבחרה
יוצפו בך מנעד רגשות רחב
בין סבל וכאב לאושר ואהבה.

גופך ידרוש חיבור להישרדות ואגו.
היזכרי בכל רגע מחדש
בחיבור הגבוה של נשמתך
אל האור.
האור שממנו התגבשה היא לגוף וחומר,
היזכרי במסע הקסום שלך
כאן ועכשיו,
הפיקי ממנו את המיטב.

כאשר נתמיר נגלה:
מתוך הסבל והאושר, 
ישנה למידה והתפתחות.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page