top of page

התרחבות והתקרבות לאור

עצב בלתי מוסבר משתלט
מציף את כולך.
הלב כמו נסדק,
רוצה לבכות החוצה
כדי לפנות מקום,
כדי להתרחב.
תחושת לבדות 
בכל רמ"ח אברייך.
הבטן הרכה,
גם היא מתייסרת כעת.

הנשמה שלך מרגישה לבד,
אך זו אשליה זמנית!
התדר שלך השתנה.
כעת, מדריכי האור שלך מתחלפים
ולכן תחושת העצב והלבד.

האור הפנימי גדל בך,
נדרש לך רק לנשום,
לתת לעצב את כל המקום,
לא להדחיק.
לבכות את העצב כמה שצריך.
וכשתחושת מלאות תציף אותך,
דעי כי התקדמת במסע התודעתי - נשמתי,
השלמת שיעור,
והתקרבת צעד נוסף אל האור.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page