top of page

האינטגרציה שלך

קול קורא לך,
נשמע חלש ומעורפל,
הקריאה איננה ברורה עדין.
מחשבות על המציאות שלך אינן מרפות,
החשיפה למודעות ולעולמות בלתי נראים,
אך נוכחים מאוד בחייך הולכת ומתגברת,
התעלמות מכך כבר לא אפשרית יותר.

מצד אחד תסכול,
לדעת הכל, להבין ולשמוע ברור:
מה היעוד? מה היא הדרך הנכונה לך?
מצד שני הקסם נפלא,
האור שבו מושך ומגרש את החושך,
מח ימני עף אל מחוזות מרתקים -
מילים אינן מספיקות כדי לתאר את ההוויה, החוויה העילאית.
מח שמאלי משבית שמחות,
דורש לדעת - עובדות מאומתות,
מחזיר אותך לכאן ועכשיו,
מעיף אותך קדימה ודואג,
נזכר בעבר ולעיתים מתמוגג.

אינטגרציה נדרשת,
הוויית גם וגם ללא השתלטות חד צדדית,
לחיות את ההווה מבלי להתנתק מהעבר והעתיד,
מבלי לדאוג,
כל אחד מהשילוב המתאים לו,
כל אחת והצד שאצלה יתאזן יותר או פחות.
להיות בהוויית- הכל לטובתך בסופו של דבר.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page