top of page

חושך ואור בתוכך

מהאור באת, דרך החושך לכאן הגעת,

לגוף וחומר הצטמצמת,

עברת בחושך מטעה,

יתכן ונטמע בך עמוק,

האם הוא מנהל ומשתלט כשהשיעור כאן מורכב?

בריחה אליו איננה משרתת,

זו בריחה זמנית מנתיב האור.

 

קבלת החושך חלק ממך הוא,

הכלתו, הטמעתו במינון נכון לך,

חלק מהארתך היא.

 

מרכבות אל אליך מתקרבות,

מציפות בך את אורך שלך
אשר טמועות בנשמתך הניצחית.

התנגדותך גדולה, בריחה משתלטת ואינך רואה את האור
אלה לרגע בודד, אם כן כיצד נבריח את החושך?

 

נקודת אור תציף בך תקוה,

אך אל לך להתבלבל בין געגועים אל ביתך המואר
לבין ההארה כאן בגופך הגשמי.

שילוב מאוזן בין אורותך יביאו לחיות בהגשמה מוארת בגוף וחומר.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page