top of page

סוד

 סודך שמור ומוגן,

בחרת ליצור אותו בתוכך,

ומסביבו חומות מגנות,

זה יכול להרגיש טוב ולרגש אותך,

אולי זה מעציב ומעיק, הסוד.

 

שכבות ההגנה אט אט מחלידות,

כדלקת  שבאה לרפא ולהסיר הסוד מתוכך,

זה מכרסם מבפנים,

האם הינך רואה זאת?

נסתר או גלוי, הוא מכרסם ומכאיב.

 

סודך חדל מלרגש,

נשמתך לדרור ולאמת שואפת,

תודעתך פורצת מחסומים באמצעות שיקופים חיים,

שיעור לא קל,

האם עכשיו הינך רואה זאת?

 

ברגע אמת וטוהר תגיע בחירה חדשה,

לוותר ולשחרר את הסוד ואיתו העוול הגדול לנשמך ותודעתך,

השיעור יילמד ועולם חדש של רגשות וחיים ייפתח עבורך,

קשה לתאר זאת במילים -

זו שכינה שממלאת אותך באור וטוהר,

זו אלוהות ואהבה של כל אנרגיה באשר היא,

את/אתה האהבה עצמה.

אם יש לך סוד שמכביד ומנהל את חייך, אני מזמן אותך לפנות אלי ויחד נמצא את הדרך להקל עליך ולשפר את איכות חייך

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page