top of page

לחיות בהוויית התמרה

חי בהוויה של התמרה,

מציאות חיי מוצגת על מסך ובו אנשים,
סיטואציות תחושות והרגשות.

בכל רגע נדרשת בחירה,

לרוב הבחירה אוטומטית,

אך עד כמה היא נכונה לי?

 

עוצר הכל!

חוקר מאיפה הבחירה האוטומטית נובעת,

בוחר לשנות, בוחר אחרת - מחליט!

 

הבנת הרטט הנמוך,

דיוק והתבוננות שלי עליו,

לתת לו מקום ולהחליט שהוא לא ינהל את בחירתי,

להשתחרר מהסיפורים שעוטפים ומטשטשים,

להתמקד ברגש עצמו,

ועתה משזוקק הרטט, קל יותר לא להזדהות עם הכאב
והקושי שברגש הוא כבר לא מחובר לסיפור.

 

טרנספורמציה - התמרה נפלאה מתרחשת מיד!

המציאות מסתנכרנת בהתאם,
בזמן שלה בדיוק שלה עם כל המתנות המתוקות.

 

לומד לזהות ולהכיל את המתנות,

לחיות איתן בקבלה ואהבה אינסופית.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page