top of page

השלמת שיעורי תודעה שהודחקו

מה שאינו ידוע לך על עצמך ונסחב איתך מזמן אחר
עדיין מעכב ולעיתים משתלט על חייך.
פחדים משתקים נראה שהגיעו משום מקום!
למה זה ומדוע שואלת נפשך
ונשמתך משוועת לענות,
אך אין פתח תקשורת בין השתיים - עדיין.

במסעות תודעתך נותרו שבילים הרוסים אשר נטשת,
בורות עמוקים חוסמים נתיבי אושר והתפתחות,
זו לא אשמתך זהו שיעור חשוב וקשה מנשוא שיש לשוב ולהשלים.

לא תתאפשר התקדמות חלקה במסעך
כל עוד גוררת תודעתך אזיקי בורות ופצע פתוח מדמם.

ובעת ההיא כשההחלטה תתקבל,
הנשמה והנפש בדו-שיח מרפא.
פרח שושן יפייפה יקפל קוציו ויתגלה במלוא הדרו,
עשית צעד אמיץ בהשלמת המסע ובהתקדמות בו,
קפיצה קוונטית כבר התרחשה באפס זמן!
תודעתך מוכנה לשיעור התודעתי הבא.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page