top of page

מדיטציית המסר

ריפוי ליבך

הינך בוגרת בגופך,
אך האגו נמצא ונוכח אם יותר ואם פחות.
מתוך שנפגעה גאוותך,
מלבך נשמעת זעקת הילדה הקטנה מאחד מחדריו הפועמים.
פעימת הלב מהדהדת את הזעקה
אל חדריו הנותרים והם מזדהים ופועמים כאב.

בכל פעימה משתחררת אנרגיה נוספת, כזו שלא תורמת, 
היא מעכבת ולוקחת מגופך, מנשמתך את החלק שלה ללא רחמים.
כמו חוסמת את מלוא הפוטנציאל מלהגיע אליך,
דרוש ריפוי, נדרש שחרור -
הלב פצוע, הגוף כולו יודע זאת ומרגיש.

לקחת הרבה מאוד אוויר, לשאוף פנימה ולהוציא לאט לאט הכל.
יחד עם הנשיפה הארוכה לשחרר את האנרגיה התקועה,
לוותר על המועקה ולאוורר את חדר הלב הפצוע 
עד אשר פעימות הלב יעברו ללא חסמים אל יעדם.
ליבך יוצף אהבה וריפוי
כזוהר השמש המשתקפת בין שמיים תכולים.

במידה וקיבלת מסר זה, יש באפשרותך ליצור עימי קשר ולרכוש את
תדר "ריפוי הלב" הקסום 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page