top of page

התפתחות מבורכת בדרכה אליך

הפצע המדמם התאחה, הגליד,

נשארה צלקת סגורה -

שריטה חרוטה כחותם לשיעור שעברת.

מאחר וצלחת, התקדמת

לא יהיה לך צורך לעמוד באותו המבחן שוב.

 

יש בך מוכנות להגיע לשלב הבא ולהתקדם,

זהו הדבר שלשמו נשמה באפך,

כל מחשבותייך מתמלאות באור לבן וזוהר,

כל גופך רוטט אושר עילאי -

זה קורה, נתת לחם לתודעתך,

חיים ואור חוגגים בגופך ובנפשך. 

 

אל חשש מאתגרי תודעה הרוחשים לבוא,

מעלה מעלה ירוממוך,

השתלבות עם זרם תודעתך,

התפתחות מבורכת בדרכה אלייך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page