top of page

התקווה גם היא בתת מודע

וברגע קצת נמוך -

חריץ של אור מבצבץ מבעד לאפור,

חייך מתמלאים ונשטפים בו,

גופך מתמלא בחום,

אהבה מציפה ומטעינה,

ישנה תקווה בכל זאת!

 

היא כאן צריך רק לראות ולקחת,

בכל מקום בכל זמן.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page