top of page

מתנת העין השלישית

בואו נתנתק לרגע מהעולם הפיזי, רק לרגע...

ניזכר בכל אותם הרגעים בהם התחושה שלנו הייתה חזקה והִנְחֲתָה אותנו,
באותם מצבים בהם ממש ידענו שכך צריך לפעול!

ללא הסבר רציונלי כלשהו...

 

ועתה, נפנה תשומת לב תודעתנו אל העין השלישית,

זו שנמצאת בין שתי העיניים הפיזיות,

זו שאומרת לנו ומראה כל כך הרבה אבל לא בתמונות,

לא בצבעים,

לא בחומר.

קוראים לזה אינטואיציה,

תחושה,

ידיעה.

 

זהו מרכז האנרגיה השישי,

מרכז קסום,

ראשון בין העליונים.

צבעו סגול מאיר ונעים,

עוטף את כולך בבטחון ובידיעה.

 

לראות דרך האינטואיציה,

לראות אל המעבר,

לחוש את מה שלא רואים בשתי העיניים הפיזיות.

 

להתחבר למתנת העין השלישית.
 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page