top of page

לשלוט ולשחרר שליטה בחייך

הינך רואה אורות חייך?

עוטפים אותך תמיד מכף רגל ועד ראש

ומעבר לכך...

אורך ואהבתך מזינים ונספגים בסובביך,

אורם ואהבתם נספגים בך,

הרמוניה וסינרגיה נפלאה של השדה המאוחד.

 

לולאות וצמות הן מסילות חייך,

בפיתולים ובדרך ישרה,

במהירות, ובאיטיות זהירה,

דרך זו תתהווה בחייך.

 

עצירות בדרך, חלקן מבחירה,

האם השליטה אצלך?

 

לעיתים נפלא לאבד את אותה השליטה,

אולי אף לחוות צניחה מבוקרת...

וברגע הנכון את מצנח התודעה לפתוח

ושוב לשלוט.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page