top of page

בריאת מציאות חדשה

 בחייך ישנם ימים טובים יותר ופחות,

הקצב משתנה ומתגבר,

הינך במודעות

ונוצר סנכרון לקצב החדש.

 

שוב קצב חייך דורש האטה,

זה קורה מתוך אילוץ -

האירועים מנהלים אותך,

שולטים בקצב.

 

רוצה לצאת ממעגל השליטה הזה,

רוצה לקבוע בעצמך את הקצב!

האם זה אפשרי?

הרי מתרחשים אירועים שאין לך שליטה עליהם.

 

האם זה באמת כך?

אין לך באמת שליטה עליהם?

רוצה לשלוט במה שקורה לך?

רוצה לדעת להתנהל נכון במשבר,

רוצה לדעת להימנע ממנו?

 

חושך בחוץ, עיניים סגורות!

מבט פנימה אל התודעה,

חקירה - מה גרם למשבר להתרחש,

מה הביא אותו אליך?

ידיעה!

התמרה! 

מציאות חדשה נולדה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page