top of page

חלומות בהירים

מתוך שנתך כאשר גופך הפיזי נותר ללא תודעתך הערה,

תופסת את מקומה תודעה אחרת,

זו שברוב הזמן מנהלת את חייך!

יחד עם זאת נחבאת אל הכלים.

תת של המודע,

אך בעצם היא השולטת והיא העליונה.

 

בליל חלומות צפה לה תודעה זו,

פורשת כנפיים ויוצאת להרפתקאות,

יוצאת אל האור.

 

דמיונך מוצף ומתחילה חגיגת חופש ללא גבולות!

תרצי להשתתף בחגיגה?

להיות חלק ואולי אפילו לשלוט ולחלום מציאות בלילה?

 

רגע אחרי התעוררות הזכרון טרי ,

רגע נוסף,
עוד אחד אחריו והחלום נמוג ואט אט נשכח ומתפוגג...

 

נותרת עם טעם של עוד,

הכל נשכח ואין שביל שיוביל לחלום - להרפתקה,

רוצה לחוש שוב במציאות את החלום הבלתי יאמן.

 

חלומות בהירים ונשלטים בדרך אלייך,

עט ומחברת ליד המיטה,

פירוש תחושות ורטטי חלומות,

תחזרי אליהם - שולטת!

ובמסע תודעתך תתקדמי,

ביום ובלילה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page