top of page

להתחבר לאמת הפנימית

להביט לעצמך בעיניים,

להיכנס פנימה אל נשמתך,

לעמוד מול המראה קרוב קרוב,

לקחת נשימה עמוקה ותעוזה,

לא להסיט מבט - להתעמק בנשמתך.

 

מצאת חוסר שקט?

מצאת שלווה עמוקה?

מצאת מלחמה או שלום?

 

לדעת את האמת שלך,

להתחבר לכנות מלאה עם עצמך.

עוד נשימה עמוקה,

עכשיו נדרשת החלטה!

קודם לנקות רעשי רקע,

הם מקטינים ומסרסים,

כמסך עשן מטשטשים את מהותך

ומרחיקים אותך מהעיקר,

לנשוף אותם החוצה ממך ולהתנקות.

 

עכשיו זמן אמת הגיע,

לא עוד מעט ולא מחר,

עכשיו מקבלים החלטה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page